• Group 1
 • Group II / II-A Group II / II-A
  • G2-Mock Tests
  • G2-பொதுத் தமிழ்
  • G2-பொது அறிவு
 • Group IV - VAO Group IV - VAO
  • G4 - Mock Tests
  • G4-பொதுத் தமிழ்
  • G4-பொது அறிவு
 • HR & CE HR & CE
  • இந்துமத இணைப்பு விளக்கம்
  • சைவமும் வைணவமும்
  • சைவசமய வினாவிடை
 • TNUSRB
 • TNTET

SJPA Academy

இந்திய அரசியலமைப்பு 11ம் வகுப்பு வினா விடை - பகுதி 2


TNPSC தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 வகுப்பு வரையிலான புதிய பள்ளி பாட புத்தகத்திலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பு பற்றிய வினாக்களின் தொகுப்பு.


Average Rating

(5.0)
Name Attended Correct Date Score Rank
Kumar 85 34 05-09-2022 40 % 1
Yxxu 20 15 20-11-2022 17.65 % 2
Man 1 1 20-11-2022 1.18 % 3
D 0 0 30-08-2022 0 % 4
K 0 0 15-10-2022 0 % 4
Mani 1 0 20-11-2022 0 % 4
Mohansri 0 0 22-09-2022 0 % 4
SHANMUGAM A 0 0 29-08-2022 0 % 4
SJPA Academy 0 0 03-10-2022 0 % 4
jaya 0 0 30-09-2023 0 % 4